HÅLLBARHETSREDOVISNING

2017

HÅLLBARHETS
REDOVISNING

2017

Tillsammans bygger vi starka relationer och erbjuder
Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara lösningar

– för att vi älskar människor –

Varberg Energi AB / Varberg Energimarknad AB

Välkommen att ta del av vår hållbarhetsredovisning 2017 och hur vi utmanar både oss själva och andra

– det här är vi –