För oss är det viktigt med en ekologisk hållbarhet i allt vi gör. I den bästa av världar skulle vi människor leva efter de begränsade resurser som jorden har idag. Men det gör vi inte. Istället fortsätter vi att äventyra hållbarheten i både ekosystem och miljö. Det finns fortfarande möjlighet att dra i bromsen, men det måste göras nu. För oss är det självklart att dra vårt strå till stacken för att bidra till en mer hållbar utveckling. Det gör vi bland annat genom att producera el av rena och förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Genom att kunna erbjuda attraktiva produkter som till exempel fjärrvärme, solcellsanläggningar och en rad olika energioptimeringstjänster, så gör vi det möjligt för våra kunder att leva hållbart. Det tjänar vi alla på.

KORTA EKOLOGISKA FAKTA OM OSS

%

minskat CO2-utsläpp vid transporter jämfört med 2016

Vi var med och grundade

producerade

kWh 2017

1850

nya led-armaturer i varberg

%

förnybara bränslen vid produktion av fjärrvärme

131 567

Så många ton koldioxid slipper ni tack vare ett fantastiskt miljösamarbete! Det är vi väldigt stolta över.

Givetvis vill vi tillsammans med våra kunder bli ännu bättre och kunna minska utsläppen ännu mer. Därför fortsätter vi att jobba med smarta energilösningar och egen vind-, vatten- och solproduktion för att det ska vara bra att bo och leva i Varberg.

 

Läs gärna mer i vårt Klimatbokslut nedan.

Under hösten var det dags att byta ut några av våra switchar för nyare modeller. Då det inte var något fel på dem utan bara en äldre modell skulle det kännas gott om någon annan, genom återbruk, kunde få glädje av dem.
Totalt sett så har vi installerat ett 30-tal laddstationer runt om i vår kommun. Eftersom vi ser ett fortsatt ökat intresse, valde vi att under året ansluta oss till ett av norra Europas största laddnätverk – InCharge.
Vår solcellspark Solsidan fortsätter att dra till sig positiv uppmärksamhet. Under året har vi haft en mängd besök, från bland annat Brasilien, Kina och England. Dessutom fick vi ta emot priset ”Årets anläggning”.
Vår solcellspark Solsidan fortsätter att dra till sig positiv uppmärksamhet. Under året har vi haft en mängd besök, från bland annat Brasilien, Kina och England. Dessutom fick vi ta emot priset ”Årets anläggning”.
Varberg Energi strävar efter att ligga i framkant med en fossilfri fordonsflotta och det känns bra när vi kan bidra till en renare värld. Under nästan ett års tid har vi testat biobränslet EcoPar Bio till vår skylift. Miljövinsterna gör att vi nu tankar alla av våra dieselbilar med det gröna drivmedlet.
Fjärrvärmens ökade popularitet bidrar till att vi tillsammans med våra gör en insats för miljön. Vi undviker utsläpp av koldioxid genom att fler väljer fjärrvärme istället för andra uppvärmningsalternativ.
Fjärrvärmens ökade popularitet bidrar till att vi tillsammans med våra gör en insats för miljön. Vi undviker utsläpp av koldioxid genom att fler väljer fjärrvärme istället för andra uppvärmningsalternativ.

© Copyright Varberg Energi AB

logotype vit varberg energi - strategin