Återbruk – inget slängs i onödan

Under hösten var det dags att byta ut några av våra switchar för nyare modeller. Då det inte var något fel på dem utan bara en äldre modell skulle det kännas gott om någon annan, genom återbruk, kunde få glädje av dem.

Mattias Svahn, enhetschef IT, såg goda chanser till återanvändning och tog kontakt med Peder Skrivares gymnasieskolas utbildning ”Data- och kommunikationsteknik”.

– De blev väldigt glada och det kändes naturligtvis oerhört bra att switcharna kunde få komma till fortsatt användning, säger Mattias Svahn.

Till ny nytta – för gymnasieutbildningen.