Belysningsprojektet minskar vårt avtryck i miljön

En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Vi behöver en hållbar utveckling och en ekonomi som bygger på kretslopp – en cirkulär ekonomi. Ett bra exempel på hur vi har arbetat enligt denna modell under året, är vårt stora belysningsprojekt.

Under året beslutades det att Varberg Energi skulle ta över den kommunala gatubelysningen från Varbergs kommun. I samband med övertagandet bestämdes det att vi skulle byta ut all belysning till ny miljövänlig och energisnål LED-belysning under de kommande fyra åren.

Detta innebär att energiåtgången kommer minska med cirka 60 procent och livslängden på de nya ljuskällorna är betydligt längre, hela 12-15 år.

– Vi valde att börja med att byta ut belysningen på de platser där vi hade störst effekt inkopplad. Detta av två orsaker, dels var beståndet av armaturer i störst behov av att ersättas och vidare var det här som vi skulle generera störst energibesparing, säger Daniel Svensson, Affärsområdeschef Entreprenad på Varberg Energi.

Vid skiftet till LED-belysning så har vi valt att på de platser det är möjligt att återanvända armaturen, själva skalet, och endast sätta i en ny LED-insats.

– Det har inneburit  besparingar  för miljön, ekonomiskt och i arbetsinsats, säger Daniel.

Återvinning av schaktmassor

Under året har har vi återanvänt cirka 3000 ton schaktmassor, som har harpats och återlagts kring marklagda ledningar.

– Vi har därmed sluppit ta ut nya massor och vi har minskat på våra transporter. Bra för mijön och ytterligare ett exempel på hur vi minskar vårt avtryck.

Magasinsgatan i Varberg före bytet till LED-lampor

Miljövänligt, energisnålt och ljusare med nya belysningen.