Vi kör förnyelsebart in i framtiden

Varberg Energi strävar efter att ligga i framkant med en fossilfri fordonsflotta och det känns bra när vi kan bidra till en renare värld. Under nästan ett års tid har vi testat biobränslet EcoPar Bio till vår skylift. Miljövinsterna gör att vi nu tankar alla av våra dieselbilar med det gröna drivmedlet.

 

Under året har vi ersatt dieseloljan som vi tidigare använt till fordon, maskiner och reservkraftaggregat med det förnybara bränslet EcoPar Bio. Numera kör vi med grönt drivmedel i företagets alla dieselbilar.

Fossilfri satsning

Vi ser stora miljövinster med bränslebytet. Fördelarna är att bränslet, som tillverkas av animaliskt fett och vegetabilisk olja, är giftfritt och biologiskt nedbrytbart om det skulle bli något spill. Jämfört med användning av dieselolja reduceras CO2-utsläppen med upp till 90 procent och dessutom går även utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90 procent.

Råvaran innehåller varken palmolja eller den sortens RME (rapsmetylester) som påverkar beväxning i bränslet. Dessutom är avgaserna så gott som luktfria, vilket gynnar vår omgivning framförallt i tätbebyggda områden.

I övrigt använder vi ett antal gasbilar, hybrider och elbilar när vi rullar fram på Varbergs gator, vilket är ytterligare ett steg framåt i vårt miljöarbete.

EcoPar – grönare drivmedel till förmån för jorden.