Ny prismodell för fjärrvärme – en knuff mot bättre hållbarhet

Under året har vi arbetat mycket med vår nya prismodell för fjärrvärme. Förhoppningen är att modellen ska motivera våra företagskunder att tänka mer hållbart.

Den nya prismodellen för fjärrvärme gäller för företag i vårt centrala fjärrvärmenät i Varberg. Enkelt förklarat består den av tre delar; energipris, nätpris och effektpris. Vi sänker det rörliga energipriset, medan nät och effektpriserna blir något högre. Modellen är helt intäktsneutral, alltså totalt sett gör den ingen skillnad på våra intäkter. Vår förhoppning är istället att detta kan få våra kunder att bidra till ett mer jämnt uttag av fjärrvärmen.
– Det kommer bli mer rättvist för kunden och de fastighetsägare som verkligen satsar på energibesparing kommer att bli belönade på fakturan. Vi hoppas att detta ska bli en slags knuff i rätt riktning för de fastighetsägare som har funderat på hur man kan göra sin fastighet mer hållbar, säger Emma Wrege, försäljningschef på Varberg Energi.
Under året har vi bland annat arbetat med att informera företagarna om vilka energibesparande åtgärder som kan påverka själva effekttopparna och därmed det pris som betalas. Det kan exempelvis handla om att optimera sin fjärrvärmecentral, tilläggsisolera, vara sparsam med hur mycket värme och varmvatten som används på en gång eller att investera i snålspolande duschmunstycken.

Från tanke till handling

De flesta av oss vill leva mer miljömedvetet. Ändå går vi ofta emot våra principer och tar enkla och kortsiktiga beslut. Att istället försiktigt knuffas åt det håll vi egentligen vill – kan vara lösningen. Vi tror, och hoppas, att den nya prismodellen kan skapa ett än bättre hållbarhetstänk hos våra företagskunder.

Under 2017 utsågs Flisan af Varberg till Sveriges vackraste fjärrvärmeverk.