Moderna fjärrvärmeanläggningar och panncentraler

Fjärrvärmens ökade popularitet bidrar till att vi tillsammans med våra gör en insats för miljön. Vi undviker utsläpp av koldioxid genom att fler väljer fjärrvärme istället för andra uppvärmningsalternativ. Under året har vi fortsatt att vårda vårt fantastiska värmeverk Flisan af Varberg. Dessutom har vi byggt en helt ny biobränsleeldad panncentral i Tvååker.

Valet av uppvärmning påverkar klimatet mer än vad man kanske kan tro. Det är därför man bör välja fjärrvärme. Inte bara för att den är enkel, driftsäker och prisvärd. Den bygger dessutom på förnybar energi och resurser som annars skulle gå förlorade.

 

Vår biobränsleanläggning Flisan af Varberg består av ett värmeverk för flis och en ackumulatortank för värmelagring. Värmeverket är också utrustat med en solcellsanläggning på ca 450 m2 för elkraftproduktion. Flisan har varit en stor vinst för både Varbergarna och vår miljö. Under 2017 blev Flisan dessutom utsett till ”Sveriges vackraste värmeverk” av branschorganisationen Energiföretagen Sverige. Inte det sämsta.

Olja ersätts med pellets

Under året har vi också investerat i en helt ny panncentral i Tvååker. Den gamla brikettpannan och två oljepannor har ersatts med en helt ny biobränsleeldad panncentral. Den nya anläggningen består av två fastbränsleeldade pannor för pellets. Investering gjorde det möjligt för fler kunder att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät. Munkagårdsskolan var en av de som tog chansen att välja fjärrvärme för sin uppvärmning.

– Genom att använda modern teknik i fjärrvärmeanläggningarna och välja rätt bränsle fortsätter vi göra stora insatser för miljön.

Sonny Jacobsson är drifttekniker på våra värmeanläggningar.

Två silosar matar pannorna med pellets.

Tryckmanometern visar trycket på närvärmenätet.