Sveriges största solpark fortsätter inspirera

Vår solcellspark Solsidan fortsätter att dra till sig positiv uppmärksamhet. Under året har vi haft en mängd besök, från bland annat Brasilien, Kina och England. Dessutom fick vi ta emot priset ”Årets anläggning”.

På en sex hektar stor yta, vilket motsvarar nästan tio fotbollsplaner, hittar vi vår solcellspark Solsidan. Under året har anläggningen producerat el helt enligt plan – knappt 3 GWh. En volym som räcker till elanvändningen för 250 villor eller 1500 lägenheter under samma tid.

Ungefär en gång i veckan har vi tagit emot besök från andra energibolag, skolor och diverse företag. Alla är de nyfikna på hur vi arbetar och vill gärna lära sig mer.

– Besöken är jätteuppskattade och väldigt positiva. Vi visar att det är möjligt att satsa på ett stort solcellsprojekt för att bidra till omställning mot ett mer hållbart samhälle, säger Ola Wilhelmsson på Varberg Energi.

Kinesiska studenter, en representant som arbetar med förnybar energi i England och ett team från Brasilien – är bara några exempel på alla besök under 2017.
– Besökarna från Brasilien blev väldigt inspirerande. De kikar på att bygga solparker i ungefär samma storlek som vår anläggning, berättar Ola.

Solsidan Årets anläggning

I april fick vi dessutom ta emot priset ”Årets anläggning”. För fjortonde året i rad delade branschföreningen Svensk Solenergi ut priset och vi konkurrerade med flera mycket starka bidrag –  bland andra Väla köpcentrum i Helsingborg och Huddinge sjukhus i Stockholm. Båda dessa har byggt stora takmonterade solcellsanläggningar.

För att bli nominerad till priset krävs det att en rad kriterier uppfylls. Det handlar om ekonomi och teknik, men också att anläggningen ska kunna marknadsföras på ett bra sätt – kriterier som Solsidan mer än väl nådde upp till.

Så här löd juryns motivering: ”Med sina 2,7 MW är Solsidan den just nu största solkraftsparken i Sverige. Uppförd av Varberg Energi intill en egen vindkraftspark med anslutning till regionnätet har den tillsammans med sin storlek anmärkningsvärt låga kostnader. En strategisk placering vid E6 och Västkustbanan ger den dessutom ett stort exponeringsvärde”.

Fredrik Jillhag-Dahlén berättar om Solsidan.

Ett par filmer om Solsidan