Energibranschen står inför stora utmaningar och vi, liksom de flesta andra, påverkas av både låga elpriser och en alltmer hårdnande konkurrens. Det gäller att ha kontroll på kostnaderna, men lika viktigt är att våga satsa på det vi tror på och att fortsätta arbeta för att nå våra uppsatta mål. Vi är ett ekonomiskt stabilt företag och genom att fortsätta ta kloka beslut ska vi vara det även i framtiden.

KORTA EKONOMISKA FAKTA OM OSS

stycken nyanställda medarbetare

MNKR I UTDELNING TILL VARBERGS KOMMUN

 

nyanslutna kunder till stadsnätet

Vi finansierar vår fjärrvärme med Gröna Lån

 

Vi har de mest lojala företagskunderna enligt SKI

Ekonomisk hållbarhet för oss handlar mycket om att vårda våra befintliga resurser och investera i långsiktiga lösningar. I början av året tecknade vi avtal med Deutsche Windtechnik som har tagit över skötseln av 30 vindkraftverk i södra Sverige.

2017 var ett spännande år med god marknadstillväxt och högre omsättning och resultat än något tidigare år. Vi har fortsatt att investera i infrastruktur som fjärrvärme, elnät, fiber och gatubelysning.

2017 var ett spännande år med god marknadstillväxt och högre omsättning och resultat än något tidigare år. Vi har fortsatt att investera i infrastruktur som fjärrvärme, elnät, fiber och gatubelysning.

© Copyright Varberg Energi AB

logotype vit varberg energi - strategin