Våra intressenter

Våra kunders och andra intressenters medvetenhet om hållbarhet både på det ekologiska och sociala planet ökar hela tiden. Det är viktigt för oss att ha en öppen dialog med våra intressenter för att kunna se vad som förväntas av oss och våra tjänster i framtiden.

Våra viktigaste intressentgrupper är kunder, affärspartners, medarbetarna, ägarna och samhället. Det är helt avgörande att vi förstår deras behov och vad som är deras viktigaste frågor för att kunna tillföra värde.
Vi för en löpande dialog med våra intressenter för att få veta mer om deras drivkrafter men också för att få möjlighet att berätta om våra lösningar för en hållbar framtid. Dessutom genomför vi årligen en intressentanalys.

Kunder

Varberg Energis drygt 46 000 kunder är slutkonsumenter och företagare och finns i huvudsak i Varberg med omnejd. Elhandelskunderna finns dock i hela landet. Vi för dialoger med våra kunder på flera olika sätt. Med VIVA-akademien möter vi våra företagskunder på elhandelssidan.

På motsvarande sätt finns net@seaside-forum för våra företagskunder på stadsnätssidan och REKO-träffar för fjärrvärmekunder. Vi träffar våra privatmarknadskunder på diverse olika event.

Under året var vi med på Seniormässan, vi anordnade Solkvällar för kunder som funderade att skaffa solcellspaket och vi fanns på Biblioteket på Elens dag och berättade om hur el funkar för de allra minsta.

Vi genomför regelbundet kundnöjdhetsmätningar och mätte 2017 hur vi lever upp till våra elhandelskunders förväntningar.
 

Affärspartners

Ett led i att utveckla våra tjänster och vår position på marknaden är att ha goda relationer med våra samarbetspartners. Vi arbetar med ständiga förbättringar och letar nya innovativa lösningar genom samverkan med våra affärspartners.

Under året var ett inslag en innovations-workshop för att synliggöra utvecklingsmöjligheter i framtidens stadsutveckling. Med på plats fanns företagaren, fastighetsägare, leverantörer, eventpartners med flera.
 

Medarbetare

Varberg Energi har 110 medarbetare som är med och utvecklar företaget och våra tjänster. En god dialog är viktigt för oss så att vi är en attraktiv arbetsgivare för befintliga och framtida medarbetare. Vi har ett stort behov av rekryteringar framför oss för att hantera generationsväxlingar och det faktum att Varberg växer som stad.

Sagostund för barnen på Varbergs Bibliotek under Elens dag.

Med blick för framtiden – läs mer om Sevdie Denli, vår analytiker.

Ägarna

Att ha ägarnas förtroende är viktigt för oss. Vi för kontinuerligt en dialog med Varbergs Stadshus AB och politikerna i vår styrelse.  Vi har även ägardialoger som är mer långsiktiga och sträcker sig bortom 10-års horisonten. Där diskuterar vi vår roll i en hållbar samhällsutveckling.

Samhälle

Varberg Energi verkar till stor de lokalt och vår verksamhet påverkar många av kommunens invånare. Vi vill bidra till samhällsutvecklingen, näringslivet, social och ekologisk hållbara insatser. Boende vid våra anläggningar, föreningar, skolor, myndigheter och branschorganisationer är viktiga för oss. Under året har vi samarbetat med t ex Högskolan i Halmstad där utbytesstudenter från Kina besökte Solsidan. Ytterligare en grupp utbytesstudenter besökte vår fjärrvärmeanläggning Flisan af Varberg och deltog i en workshop om framtidens energitjänster. Andra exempel på vår intressentdialog är vårt engagemang i EMC och Öppna Företag.

Internationella utbytesstudenter från Högskolan i Halmstad på workshop hos oss.