Våra medarbetare

Engagerade medarbetare är en av våra viktigaste vägar till framgång. Att vi trivs bra på jobbet att vi dessutom vill sprida budskapet till andra är en bra målsättning för oss.

Mycket av vårt strategiarbete under året har syftat till att göra Varberg Energi till en ännu bättre arbetsplats. Konkurrensen om rätt kompetens är tuff och vi vill vara det självklara valet för framtidens arbetskraft. Det blir allt viktigare att reflektera över medarbetarnas motivationsfaktorer och vad som får oss att välja Varberg Energi som arbetsgivare.

 

Att vi kan erbjuda allt från en attraktiv affärsidé till tilltalande förmånspaket och friskvårdssatsningar är givetvis betydelsefullt.

Vi behöver hela tiden utveckla vår organisation, både för att behålla vår kompetenta personal och för att vara attraktiva när vi rekryterar för framtiden. Vårt mål är att medarbetarna och organisationen måste vara i samklang.

Mycket av vårt strategiarbete under året har syftat till att göra Varberg Energi till en ännu bättre arbetsplats. Konkurrensen om rätt kompetens är tuff och vi vill vara det självklara valet för framtidens arbetskraft. Det blir allt viktigare att reflektera över medarbetarnas motivationsfaktorer och vad som får oss att välja Varberg Energi som arbetsgivare. Att vi kan erbjuda allt från en attraktiv affärsidé till tilltalande förmånspaket och friskvårdssatsningar är givetvis betydelsefullt.

Vi behöver hela tiden utveckla vår organisation, både för att behålla vår kompetenta personal och för att vara attraktiva när vi rekryterar för framtiden. Vårt mål är att medarbetarna och organisationen måste vara i samklang.

Vår ambition är att ge alla medarbetare möjlighet att utvecklas eftersom vi menar att det bidrar till både trivsel och tillfredsställelse i arbetet. Under året har vi erbjudit individanpassade utbildningar inom allt från utvecklande ledarskap till motorsågsröjning som ett sätt att höja vår kompetens. Vi har arrangerat inspirationsluncher med olika teman, där samtlig personal även haft tillfälle att framföra idéer och förslag på hur vår verksamhet kan bli ännu bättre.

Vi tror att delaktighet och engagemang är viktiga förutsättningar för att nå framgång. Under den gemensamma medarbetarresan fick hela personalstyrkan förmånen att inspireras av Troed Troedsons föreläsning om innovation och framåtanda.

Sanne hälsar välkommen till vårt företag – både i telefon och innanför dörren.

Vi tar tempen på företaget

Under 2017 valde vi att satsa på ett nytt dialogverktyg – Winningtemp – som implementerades i slutet av året. Genom Winningtemp får vi en temperatur på hur vi mår som företag. Vi tar avstamp i mjuka värden och mäter numera vår arbetsmiljö kontinuerligt genom att alla medarbetare får möjlighet att svara på frågor kring ledarskap, arbetsglädje, arbetssituation, delaktighet, teamkänsla och engagemang.

Fördelen är att vi ser vilka styrkor eller utmaningar vi har framför oss. Vi kan se hur medarbetarna mår och om arbetsglädjen skulle minska kan vi sätta fokus på det direkt. Att alla medarbetare trivs på jobbet och får möjlighet att utvecklas, bidrar till organisationens utveckling.

Vi arbetar fortlöpande med frågor som kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier, vilket har gjort att vi i år har landat i en ny policy. För oss är det nolltolerans som gäller.