Strategi – Position

Varberg med omnejd är vår största marknad och i takt med att staden växer blir kunderna fler och fler. För att fortsätta den positiva tillväxten ser vi kontinuerligt över våra erbjudanden och lägger fler hållbara tjänster till vår portfölj. Att förstärka våra varumärken och se till att de är välkända och positivt laddade är viktigt för vår utveckling.

Varberg Energi har en stark position på den lokala marknaden och den vill vi värna. Det är viktigt att varbergarna har en långsiktig lokal partner att vända sig till i energi- och it-frågor. Vi vill fortsätta att göra det attraktivt att bo och verka i Varberg med omnejd.

En stor del av vår expansion har det senaste året skett inom vår elhandelsverksamhet. Vi har tagit marknadsandelar och vår kundportfölj har vuxit med 7 000 kunder.

Att nya kunder är mindre nöjda kunder är en utmaning som vi har arbetat aktivt med i vår elhandelsverksamhet. I Svensk Kvalitetsindex mätning bland företagskunder visade det sig att vårt arbete har gett resultat. Vi placerade oss på en tredje plats samtidigt som vi har ökat vår kundportfölj avsevärt. Våra kunder är mycket nöjda med vårt arbete, framför allt tycker de att vi är en proaktiv och prisvärd partner.

Varberg Energi har en stark position på den lokala marknaden och den vill vi värna. Det är viktigt att varbergarna har en långsiktig lokal partner att vända sig till i energi- och it-frågor. Vi vill fortsätta att göra det attraktivt att bo och verka i Varberg med omnejd.

En stor del av vår expansion har det senaste året skett inom vår elhandelsverksamhet. Vi har tagit marknadsandelar och vår kundportfölj har vuxit med 7 000 kunder.

Att nya kunder är mindre nöjda kunder är en utmaning som vi har arbetat aktivt med i vår elhandelsverksamhet. I Svensk Kvalitetsindex mätning bland företagskunder visade det sig att vårt arbete har gett resultat. Vi placerade oss på en tredje plats samtidigt som vi har ökat vår kundportfölj avsevärt. Våra kunder är mycket nöjda med vårt arbete, framför allt tycker de att vi är en proaktiv och prisvärd partner.

Stadsnätet – net@seaside fortsätter också att växa och idag är det 16 000 hushåll som är ansluta till vårt stadsnät i Varbergs kommun med omnejd. Från Stråvalla i norr, till Horred i Öster och till Lilla Ljungby i söder. Hela 60 medarbetare – egen och inhyrd personal – arbetade under 2017 med att ansluta 􀀁er till stadsnätet. När året var slut hade vi anslutit 􀀁er än någonsin och ytterligare 2 700 hushåll kunde dra nytta av att ha en 􀀂beranslutning i sitt hem.

Vår affärsfilosofi att vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling har lagt grunden för våra senaste satsningar som solcellspaket och laddinfrastruktur. Att vara ett lokalt attraktivt alternativ för de som vill vara självförsörjande på el känns självklart och att kunna tillgodose kundernas behov av laddmöjligheter för egna elbilen såväl hemma som borta är en spännande utveckling.

Nya möten

Vi vill fortsätta stärka våra varumärken och det är helt avgörande att de har de egenskaper som behövs för att växa och nå goda kundrelationer. Under året har ett nytt varumärke sett dagens ljus – InQb – här vill vi fokusera på nya idéer, innovation och partnerskap för fortsatt utveckling inom energi och IoT. Med InQb har vi under året deltagit på nya arenor och mött nya målgrupper.
Att vara på plats ”där det händer” var en av anledningarna till att vi för första gången besökte Almedalsveckan i Visby. Läs gärna mer om veckan där
vi deltog i ett 􀀁ertal olika paneler och seminarier.

Vi tog position på Almedalen i Visby.